Destruktion av PERSONOPLYSNINGER | Reisswolf Danmark

Privacy information

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

Personoplysninger er alle oplysninger, som direkte eller indirekte kan knyttes til en nulevende person. Typiske personoplysninger er CPR-nummer, navn og adresse. Desuden kan fotos af personer og IP-adresser kan også klassificeres som personoplysninger.

Et CVR-nummer er en personoplysning, hvis det tilhører et personligt ejet firma. GDPR/Forordningen om databeskyttelse omfatter dog ikke juridiske personer.

HVEM HAR ANSVARET FOR DINE PERSONOPLYSNINGER?

Stena Metall AB, org.nr. 556138-8371, med tilhørende datterselskaber er ansvarlige for personoplysninger og har ansvaret for, at behandlingen sker på lovlig vis.

HVORNÅR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Personoplysninger afgives og indhentes før og i forbindelse med, at en kunderelation indledes, en aftale indgås, en opgave leveres eller i øvrigt i forbindelse med en kunderelation. Personoplysninger kan også behandles ved kontakt med leverandører, samarbejdspartnere og øvrige interessenter.

Oplysningerne behandles hovedsageligt af os i forbindelse med indgåelse, administration og opfyldelse af indgåede aftaler, samt for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Vi indsamler og behandler personoplysninger, når du bruger vores support, besøger vores websted eller deltager i en event arrangeret af os, eller når du på anden måde har kontakt med os.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG?

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, er eksempelvis:

 • Navn og identifikationsnummer, eksempelvis CPR-nummer, CVR-nummer eller nationalt id.
 • Kontaktoplysninger, eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail.
 • Kundenummer.
 • Betalingsoplysninger.
 • Oplysninger om dine køb.
 • IP-adresse og oplysninger om din brug af Stena Metalls websted.
 • Oplysninger om, hvilke af vores varer eller tilbud, du har været interesseret i, hvordan du interagerer med vores nyhedsbreve, og hvilke events, du har meldt dig til.

HVORFOR BEHANDLER VI OPLYSNINGER OM DIG?

Vi behandler dine personoplysninger med forskellige formål. Generelt behandler vi dine personoplysninger med henblik på at:

 • Opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, eksempelvis gennemførelse af køb, fakturering og ydelse af support.
 • Håndtere kundeforholdet og levere vores produkter og tjenester.
 • Muliggøre almindelig kundepleje og kundeservice samt besvare spørgsmål og rette forkerte oplysninger.
 • Levere informationer og målrette markedsføring via post, e-mail, sms samt telefon.
 • Give dig relevante informationer og målrettede tilbud i nyhedsbreve og på internettet.
 • Forbedre vores tilbud til vore kunder, eksempelvis udvikling af tjenester, produkter og funktioner.
 • Følge relevant lovgivning, eksempelvis bogføringslove.

HVAD ER VORES LOVMÆSSIGE GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM DIG?

Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på et antal lovmæssige grundlag. De beskrives i dette afsnit.

Vi behandler blandt andet dine personoplysninger for at kunne opfylde aftaler med dig som kunde, eksempelvis gennemførelse af bookinger og køb samt udstedelse af fakturaer til dig.

I visse tilfælde kan vi have en lovmæssig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Det gælder eksempelvis for den behandling af personoplysninger, vi udfører for at kunne overholde bogføringslovens krav. Vi gemmer dog kun de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde denne lovmæssige forpligtelse.

En del af den behandling af personoplysninger, som vi udfører, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Det gælder eksempelvis den behandling, vi udfører for at kunne sende tilbud til dig om vores varer og tjenester. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger på grundlag af en interesseafvejning og udfører ingen behandling, som udgør profilering, på grundlag af en interesseafvejning.

Endelig kan vi behandle dine personoplysninger på grundlag af dit udtrykkelige samtykke. Dette samtykke kan tilbagekaldes af dig.  Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, skal du kontakte os via de kontaktoplysninger, du finder på denne side.

HVOR LÆNGE GEMMER VI OPLYSNINGER OM DIG?

Dine personoplysninger gemmes kun så længe, der er behov for at gemme dem med henblik på opfyldelse af de formål, som oplysningerne er indsamlet til i henhold til denne Privacy Information. Vi kan gemme oplysningerne i længere tid, hvis det er nødvendigt for at opfylde lovkrav eller for at beskytte vores retslige interesser.

HVEM UDLEVERER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi kan udlevere dine oplysninger til tredjemand, eksempelvis Stenas koncernselskab og andre samarbejdspartnere samt leverandører. Vi kan også udlevere dine oplysninger til virksomheder, der leverer tjenester til adresseopdatering til sikring af, at vi har de rigtige adresseoplysninger på dig.

Vi kan også udlevere personoplysninger, hvis der er nødvendigt for at overholde gældende lovkrav eller krav fra myndigheder, for at varetage vores lovmæssige interesser eller for at finde og forebygge sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, hvis én eller flere af Stena Metalls leverandører befinder sig dér. Hvis personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, vil vi træffe foranstaltninger til sikring af, at personoplysningerne fortsat er beskyttet, og træffe de foranstaltninger, der kræves for lovlig overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjemand, hvis vi ikke har dit samtykke til det.

HVORDAN BESKYTTES DINE OPLYSNINGER?

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver dine personoplysninger til os. Vi har derfor indført de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, både tekniske og organisatoriske, til beskyttelse af dine personoplysninger samt i øvrigt til sikring af, at behandlingen sker i henhold til gældende lov.

DINE RETTIGHEDER

Stena Metall har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles i henhold til gældende lov.

Vi vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, anonymisere, slette eller supplere oplysninger, som konstateres at være forkerte, ufuldstændige eller misvisende.

Du har ret til at anmode om følgende:

 1. Adgang til dine personoplysninger. Det betyder, at du har ret til at anmode om en registerudskrift af den behandling, vi udfører vedrørende dine personoplysninger. Du har også ret til at få en kopi af de personoplysninger, som behandles. Du har ret til at få en registerudskrift over de personoplysninger, der er registreret om dig, formålet med behandlingen og til hvilke modtagere, oplysningerne er udleveret eller vil blive udleveret. Du har også ret til i registerudskriften at få informationer om, hvor oplysningerne er hentet fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig, forekomsten af automatiseret beslutningstagen (inklusive profilering) samt den forventede periode, oplysningerne vil være lagret, eller de kriterier der anvendes til fastlæggelsen af denne periode. Du har desuden ret til i registerudskriften at få informationer om dine øvrige rettigheder, som er angivet i dette punkt.
 2. Rettelse af dine personoplysninger. Vi vil på din anmodning hurtigst muligt rette de forkerte eller ufuldstændige oplysninger, vi behandler om dig.
 3. Sletning af dine personoplysninger. Det betyder, at du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, de er indsamlet til. Der kan dog findes blandt andet lovkrav om, at vi ikke straks må slette dine personoplysninger, i eksempelvis bogførings- og skattelovgivningen. Vi vil så afslutte den behandling, der udføres med andre formål end overholdelse af lovgivningen.
 4. Begrænsning af behandling. Det betyder, at dine personoplysninger markeres, så de kun må behandles til visse begrænsede formål.

Du har ret til dataportabilitet. Det betyder, at du har ret til under visse forudsætninger at få udleveret og overført dine personoplysninger i et struktureret, alment brugt og maskinlæsbart format til en anden dataansvarlig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der udføres på grundlag af interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse imod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte behandlingen, hvis der er berettigede grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser.

Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en e-mail til privacy@stenarecycling.dk, alternativt kontakte os via de oplysninger, du finder længere nede på denne side. Når vi har behandlet din indsigelse, vil vi ophøre med at behandle personoplysningerne til et sådant markedsføringsformål.

Du har ret til at indgive eventuelle klager vedrørende behandling af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden.

COOKIES

Når du besøger vores du hjemmeside, anvender vi cookies. Du kan finde flere oplysninger om vores behandling af cookies här.

ÆNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Vi forbeholder os retten til at opdatere eller ændre denne informationstekst, hvis der er behov for det. Den seneste version af vores Privacy Information skal dog altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Disse informationer gælder fra 2018-05-25.